Vergunningen & meldingen

Er zijn diverse vergunningen die wij voor U kunnen verzorgen.
- Omgevingsvergunning (Wabo).
- Sloopmeldingen.
- Melding Brandveilig Gebruik.
- Activiteitenbesluit (AIM).
- Ontheffingsaanvragen.


Eventuele benodigde rapportages inzake bodemonderzoek, asbestinventarisatie en sonderingen kunnen wij eveneens voor U regelen en aanvragen.

Contact opnemen